9 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж-092017

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж-092017

одобрен

Публичен регистър на издадените актове за одобряване на УП-092017

Публичен регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения-092017

одобрен

Публичен регистър на издадените актове за изработване на УП-092017

Публичен регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения-092017

одобрен

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи-092017

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи-092017