31 намерени резултата

одобрен

Регистър на бездомните кучета

Регистър на бездомните кучета на територията на Община Две могили

Регистър на бездомните кучета на територията на Община Две могили
одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА 2017 г.

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА 2017 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН

екопак
одобрен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“