31 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на частната и публична общинска собственост

Регистър на частната и публична общинска собственост

регистър на общинска собственост