8 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Областна транспортна схема на област Враца

Областната транспортна схема предоставя точна информация за разписанието на автобусните линии на територията на Област Враца.

градски транспорт
одобрен

Регистър на имотите - държавна собственост в област Враца

Регистърът дава информация, относно местонахождението, описанието на имотите - държавна собственост, както и номера и датата на съставения Акт за държавна собственост

недвижими имоти