51 намерени резултати

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията в Община Златарица

бюджет
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенни разпоредители с бюджет

бюджет
одобрен

Данни за маршрутната мрежа и разписания на маршрутите в населените места

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия Златарица – Родина – Горско Ново село – Сливовица –
Росно – Долно Шивачево – Калайджии – Резач – Средно село
Изпълнява се целогодишно

транспорт
одобрен

Регистър на публичната общинска собственост на община Златарица

Имоти публична общинска собственост

публична общинска собственост
одобрен

Регистър на частна общинска собственост община Златарица

имоти частна общинска собственост

общинска собственост
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Издадени технически паспорти на обекти в община Златарица

строителни паспорти
 

Моля изчакайте