3 намерени резултата

избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

общинска собственост
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

общинска собственост
одобрен

Регистър на частна общинска собственост община Златарица

имоти частна общинска собственост

общинска собственост
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“