9 намерени резултати

одобрен

Списък на язовирите в област Стара Загора

област регистър язовири РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Списък на общинските пътища - област Стара Загора

Списък на общинските пътища - област Стара Загора

област общински пътища списък Стара Загора РМС 567/2021
одобрен

Областна транспортна схема - област Стара Загора

Маршрутни разписания в област Стара Загора

одобрен

Регистър на язовирите в област Стара Загора

Регистър на язовирите в област Стара Загора

област регистър язовири РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - област Стара Загора

актове издадени изменения изработване област планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 УП Стара Загора
 

Моля изчакайте