7 намерени резултати

одобрен

Областна транспортна схема - област Стара Загора

Маршрутни разписания в област Стара Загора

одобрен

Регистър на язовирите в област Стара Загора

Регистър на язовирите в област Стара Загора

област регистър язовири РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - област Стара Загора

актове издадени изменения изработване област планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 УП Стара Загора
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадени разрешения за строеж - област Стара Загора

издадени област разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Стара Загора

държавна имоти област регистър собственост РМС 214/2016 Стара Загора