52 намерени резултати

одобрен

Регистър на даренията /2018 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

дарения
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация /2018 год./

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж /2018 год./

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

устройство на територията
одобрен

Данни за бюджета - 2018 год.

Данни за бюджета - 2018 год.
Община Аврен, Област Варна

бюджет