5 намерени резултата

одобрен

Карта на общините с висока безработица в България

Карта на общините с висока безработица в България

одобрен

Общини с висока безработица по ЗКПО

Общини с висока безработица по ЗКПО

одобрен

Общини с висока безработица по ЗНИ

Общини с висока безработица по ЗНИ

безработица зни общини
одобрен

Списък с големи инвеститори в България

Списък с големи инвеститори в България

българия инвеститори списък
одобрен

Сертифицирани инвестиционни проекти в България

Сертифицирани инвестиционни проекти в България

българия инвестиции сертифициране
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“