46 намерени резултати

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ в Община Кула за 2020 г.

достъп заявления здои информация община дои РМС 436/2017 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение за месец януари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за узпълнението на бюджета за м. януари 2021г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение за м. Декември 2020г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за месец Декември 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Ноември 2020г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за месец ноември 2020 година

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Октомври 2020г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за месец октомври 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
 

Моля изчакайте