5 намерени резултата

одобрен

Регистър на устройствените планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

устройствените планове
одобрен

Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч

Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч

Областна администрация Ловеч проекти
одобрен

Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

държавни имоти Ловешка област
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Областна администрация Ловеч

Регистър на областните комисии и съвети на Областна администрация Ловеч

Областен управител Ловеч област Ловеч Областна администрация Ловеч областни комисии областни съвети
одобрен

Регистър на военните паметници в Област Ловеч

Регистър на военните паметници в Област Ловеч

война герои загинали монумент област Ловеч паметна плоча паметници регистър
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“