35 намерени резултати

одобрен

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация 2019г.

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2019г. в Община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г. в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г. в Община Маджарово.