11 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Благоевград

одобрен

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2019/2020 г.

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград за учебната 2019/2020 г.

одобрен
одобрен

Реализиран държавен прием в 8. клас за учебната 2018/2019 г. за област Благоевград

Реализиран държавен прием в 8. клас за учебната 2018/2019 г. за област Благоевград

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“