31 намерени резултати

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Хасково РМС 214/2016
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

община регистър Хасково язовири РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община сгради сдружения собственост Хасково РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

категоризирани обекти община регистър туристически Хасково РМС 436/2017
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

безстопанствени домашни кучета община регистър Хасково РМС 436/2017
 

Моля изчакайте