8 намерени резултати

одобрен

Списък на общинските пътища в Софийска област

Списък на общинските пътища в Софийска област

област областна администрация общински пътища регистър Софийска област списък РМС 567/2021
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област

В публикуваните по-долу регистри ще откриете информация за областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област.
Допълнителна информация за дейността на областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област (заповеди за определяне на състав, протоколи от проведени заседания и др.) може да бъде намерена на официалния сайт на Областна администрация на Софийска област: https://sofoblast.egov.bg/ , в раздел "Kомисии и съвети".

комисии комисии Софийска област областни съвети Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област Софийска област РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения - Софийска област

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения - Софийска област

област РМС 436/2017 Софийска
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - Софийска област

Регистър на издадени разрешения за строеж - Софийска област

област разрешения строеж РМС 214/2016 Софийска
одобрен

Областна транспортна схема на Софийска област

Маршрутни разписания от Областната транспортна схема на Софийска област

Областна транспортна схема Софийска област РМС 214/2016
одобрен

Регистър на язовирите на територията на Софийска област

Регистър на язовирите на територията на Софийска област

Регистър на язовирите на територията на Софийска област Софийска област язовири язовирни стени РМС 214/2016
 

Моля изчакайте