5 намерени резултати

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УП

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

одобрен

Регистър на държавната собственост на територията на област Хасково

Регистър на държавната собственост на територията на област Хасково

одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Хасково

Регистър на язовирите на територията на област Хасково

 

Моля изчакайте