33 намерени резултати

одобрен

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория – 2016 – 2017г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория – 2016 – 2017г.

одобрен

Регистър на издадените през 2017 г. заповеди за допълване на разрешения за строеж

Регистър на издадените през 2017 г. заповеди за допълване на разрешения за строеж

одобрен

Регисър на издадени разрешения за строеж

Регисър на издадени разрешения за строеж

одобрен

Регистър на договори за дарения 2016 г.

Регистър на договори за дарения 2016 г.

одобрен

Регистър на договори за дарения 2015 г.

Регистър на договори за дарения 2015 г.

одобрен

Регистър на договори за дарения 2014 г.

Регистър на договори за дарения 2014 г.