37 намерени резултати

одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Бюджет - 2021 г.

бюджет данни община РМС 214/2016 РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет на Община Мирково за 2020 г.

бюджет данни изпълнение касово община РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Регистър на получените дарения през 2021 г.

Регистър на даренията

дарения община регистър РМС 436/2017 Мирково
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Мирково
одобрен

Регистър на получените дарения през 2020 г.

дарения община регистър РМС 436/2017 Мирково
одобрен

Регистър земеделски земи под наем

земеделски земи наем община регистър РМС 214/2016 Мирково
 

Моля изчакайте