32 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на получените дарения през 2019 г.

Постъпили дарения в Община Мирково през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

регистри
одобрен
одобрен

Бюджет 2019 г.

Бюджет 2019 г.

бюджет
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

регистър
одобрен

Регистър на даренията-2018 г.

Регистър на даренията-2018 г.

списък