35 намерени резултати

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Мирково
одобрен

Регистър на получените дарения през 2020 г.

дарения община регистър РМС 436/2017 Мирково
одобрен
одобрен

Регистър на получените дарения през 2019 г.

Постъпили дарения в Община Мирково през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

регистри
одобрен
одобрен

Бюджет 2019 г.

Бюджет 2019 г.

бюджет