49 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадени удостоверения по чл.54 от ЗКИР след 2004 г.

Регистър на издадени удостоверения по чл.54 от ЗКИР след 2004 г. в Община Струмяни

одобрен
одобрен
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

одобрен

Регистър на удостоверенията за заварен строеж

Регистър на удостоверенията за заварен строеж в община Струмяни след 2011 г.