6 намерени резултата

одобрен

Регистър на разрешение за строеж на Община Берковица

Регистър на разрешение за строеж на Община Берковица

одобрен

Регистър на технически паспорти на сгради на Община Берковица

Регистър на технически паспорти на сгради на Община Берковица

одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

одобрен

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

икономика