52 намерени резултата

одобрен

Полицейска статистика 2017 г.

Данни за регистрираните и разкрити престъпления и установени нарушители за 2017 г. Статистическа информация за регистрирани и/или разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите и икономически престъпления по видове, области, място на извършване, етническа група, пол, гражданство, възраст, съучастие, съдебно минало, трудова ангажираност, физиологично състояние, образование.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
одобрен
одобрен

Регистрирани ППС - месец април 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-30.04.2018 и водените на отчет ППС към 02.05.2018

одобрен

Регистрирани ППС - месец март 2018

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г. и водени на отчет превозни средства към 01.04.2018 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец февруари 2018

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2018 - 28.02.2018 г. и водени на отчет превозни средства към 01.03.2018 г.

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.