52 намерени резултата

одобрен

Полицейска статистика 2016 г.

Данни за регистрираните и разкрити престъпления и установени нарушители за 2016 г. Статистическа информация за регистрирани и/или разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите и икономически престъпления по видове, области, място на извършване, етническа група, пол, гражданство, възраст, съучастие, съдебно минало, трудова ангажираност, физиологично състояние, образование.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
одобрен

Списък на РСПБЗН

Списък на районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"

одобрен

Информация за регистрираните превозни средства

първоначално регистрирани в периода 01.01.2017-31.07.2017 г. и водените на отчет към 02.08.2017 г.

одобрен

Статистически данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.07.2017 г.

одобрен

Регистър

Регистър на юридическите лица, притежаващи документ за правоспособност, за осъществяване на дейности свързани с парникови газове

регистър
одобрен

Обобщени данни

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.05.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.06.2017 г.