77 намерени резултата

одобрен

Регистрирани ППС - месец ноември 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-30.11.2018 и водените на отчет ППС

одобрен

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения

изввеждане реадмисия чужди граждани
одобрен

Регистрирани ППС - месец октомври 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-31.10.2018 и водените на отчет ППС към 01.11.2018

одобрен

Регистрирани ППС - месец септември 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-30.09.2018 и водените на отчет ППС към 01.10.2018

одобрен

Регистрирани ППС - месец август 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-31.08.2018 и водените на отчет ППС към 01.09.2018

одобрен

Регистрирани ППС - месец юли 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-31.07.2018 и водените на отчет ППС към 01.08.2018

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“