52 намерени резултата

одобрен

Информация за регистрирани ППС

първоначално регистрирани ППС в периода 01.01.2017 - 30.04.2017, както и водените на отчет ППС към дата 01.05.2017

одобрен

Данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.03.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.04.2017 г.

одобрен

Данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 28.02.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.03.2017 г.

одобрен

Обобщена информация за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.01.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.02.2017 г.

одобрен

Обобщени данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2016 - 31.12.2016 и водени на отчет превозни средства към 01.01.2017 г.

одобрен

Обобщени справки за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните ПС в периода 01.01.2016 - 30.11.2016 и водени на отчет ПС към 01.12.2016 г.