78 намерени резултата

одобрен

Регистрирани ППС - месец юли 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-31.07.2018 и водените на отчет ППС към 01.08.2018

одобрен

Регистрирани ППС - месец юни 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-30.06.2018 и водените на отчет ППС към 01.07.2018

одобрен

Ежемесечен бюлетин за състоянието на престъпността

Бюлетин за състоянието на престъпността, противодействието на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки

грабежи кражби ПЗО на МПС престъпления с наркотици противодействие на контрабандата състояние на престъпността убийства
одобрен

Полицейска статистика 2017 г.

Данни за регистрираните и разкрити престъпления и установени нарушители за 2017 г. Статистическа информация за регистрирани и/или разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите и икономически престъпления по видове, области, място на извършване, етническа група, пол, гражданство, възраст, съучастие, съдебно минало, трудова ангажираност, физиологично състояние, образование.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
одобрен
одобрен

Регистрирани ППС - месец април 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-30.04.2018 и водените на отчет ППС към 02.05.2018

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“