78 намерени резултата

одобрен

Регистрирани ППС - месец март 2018

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г. и водени на отчет превозни средства към 01.04.2018 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец февруари 2018

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2018 - 28.02.2018 г. и водени на отчет превозни средства към 01.03.2018 г.

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.

одобрен

Регистрирани ППС - месец януари 2018

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2018 - 31.01.2018 г. и водени на отчет превозни средства към 06.02.2018 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец декември 2017

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.12.2017 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец ноември 2017

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 30.11.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.12.2017 г.

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“