63 намерени резултата

одобрен

Данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.03.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.04.2017 г.

одобрен

Данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 28.02.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.03.2017 г.

одобрен

Ежемесечен бюлетин за състоянието на престъпността

Бюлетин за състоянието на престъпността, противодействието на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки

грабежи кражби ПЗО на МПС престъпления с наркотици противодействие на контрабандата състояние на престъпността убийства
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.

одобрен

Информация за регистрирани ППС

първоначално регистрирани ППС в периода 01.01.2017 - 30.04.2017, както и водените на отчет ППС към дата 01.05.2017

одобрен

Информация за регистрираните ППС към 01.10.2017

включва и първоначално регистрираните ППС в периода 01.01.2017 - 30.09.2017 г.

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“