87 намерени резултати

одобрен

Регистрирани ППС - месец април 2020

1. Информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2020 до 30.04.2020:
- по марка и категория
- по категория и възраст
- по екологична категория
- нови ППС с прекратена регистрация
- ППС с прекратена регистрация по категория
2. Водените на отчет ППС към 01.05.2020 г. (всички регистрирани ППС в страната към дата 01.05.2020):
- по марка и вид
- по вид и гориво
- по марка и възраст

одобрен

Регистрирани ППС - месец декември 2017

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.12.2017 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец декември 2018

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2018-31.12.2018 и водените на отчет ППС към 02.01.2019 г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец декември 2019

информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2019 до 31.12.2019,
както и водените на отчет ППС към 02.01.2020 г. (всички регистрирани ППС към 02.01.2020)

одобрен
одобрен

Регистрирани ППС - месец май 2019

информация за регистрираните ППС в периода 01.01.2019-31.05.2019 и водените на отчет ППС към 30.05.2019 г.