63 намерени резултата

одобрен

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2016 - 30.09.2016 и водени на отчет превозни средства към 04.10.2016 г.

одобрен

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2016 - 31.08.2016 и водени на отчет превозни средства към 15.09.2016 г.

одобрен

Обобщена информация за пътнотранспортни произшествия на територията на страната в периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

Информация за пътнотранспортните произшествия в страната през първото шестмесечие на 2016 г.

одобрен

Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Статистическа информация за първоначално регистрираните в страната ППС за периода 01.01.2016 - 30.07.2016 и статистическа информация за водените на отчет ППС в страната към 30.07.2016

одобрен

Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Статистическа информация за първоначално регистрираните в страната ППС за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 и статистическа информация за водените на отчет ППС в страната към 15.07.2016

одобрен

Месечни справки относно миграционната обстановка в Република България

Информация за миграционния натиск към границите на Република България.
http://www.mvr.bg/Planirane_otchetnost/Migracionna_statistika/default.htm

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“