63 намерени резултата

одобрен

Списък на РСПБЗН

Списък на районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"

одобрен

Информация за регистрираните превозни средства

първоначално регистрирани в периода 01.01.2017-31.07.2017 г. и водените на отчет към 02.08.2017 г.

одобрен

Статистически данни за регистрираните ППС

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.07.2017 г.

одобрен

Регистър

Регистър на юридическите лица, притежаващи документ за правоспособност, за осъществяване на дейности свързани с парникови газове

регистър
одобрен

Обобщени данни

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.05.2017 и водени на отчет превозни средства към 01.06.2017 г.

одобрен

Информация за регистрирани ППС

първоначално регистрирани ППС в периода 01.01.2017 - 30.04.2017, както и водените на отчет ППС към дата 01.05.2017

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“