27 намерени резултати

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенните разпоредители с бюджет Община Стралджа

одобрен
одобрен

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги
одобрен

Регистър за издадените разрешителни на таксиметровите превозвачи на територията

Регистър за издадените разрешителни на таксиметровите превозвачи на територията

разрешения за таксиметров превоз