44 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашните и безстопантвените кучета в Община Нови пазар

Регистър на домашните и безстопантвените кучета в Община Нови пазар

Регистър на домашните и безстопантвените кучета в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар

на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар Регистър на озеленените площи
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар
одобрен

Регистър на общинската собственост в Община Нови пазар

Регистър на общинската собственост в Община Нови пазар - в процес на попълване

Регистър на общинската собственост в Община Нови пазар - в процес на попълване
одобрен

Регистър на даренията в Община Нови пазар

Регистър на даренията в Община Нови пазар

Регистър на даренията в Община Нови пазар
одобрен

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“