migrate_data добави ресурс "Списък на училища" към набор от данни СПИСЪК на училищата в Област Габрово в 10:47 на 27.10.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Списък на училища" към набор от данни СПИСЪК на училищата в Област Габрово в 10:46 на 27.10.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "СПИСЪК на училищата в Област Габрово" в 10:46 на 27.10.2018 г.