Galya Krasteva обнови ресурс "2018г." в набор от данни Списък на издадените общи административни актове в 17:26 на 15.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "2019г." в набор от данни Списък на издадените общи административни актове в 17:25 на 15.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "2019г." в набор от данни Списък на издадените общи административни актове в 17:25 на 15.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "2019г." в набор от данни Списък на издадените общи административни актове в 17:24 на 15.01.2020 г.

Galya Krasteva добави ресурс "2019г." към набор от данни Регистър на техническите паспорти на строежите в 13:10 на 14.01.2020 г.

Galya Krasteva добави ресурс "2019г." към набор от данни Регистър на техническите паспорти на строежите в 13:09 на 14.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "2016г." в набор от данни Регистър на техническите паспорти на строежите в 13:09 на 14.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "2017г." в набор от данни Регистър на техническите паспорти на строежите в 13:08 на 14.01.2020 г.