Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 16:47 на 19.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 16:47 на 19.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 16:46 на 19.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 14:44 на 18.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "Регистър на язовирите" в набор от данни Регистър на язовирите в 14:44 на 18.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови ресурс "Регистър на язовирите" в набор от данни Регистър на язовирите в 14:44 на 18.01.2021 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 14:42 на 18.01.2021 г.