Боян Кожухаров обнови набор от данни "Регистър на концесиите" в 19:11 на 20.11.2020 г.

Боян Кожухаров обнови набор от данни "Регистър на концесиите" в 19:11 на 20.11.2020 г.

Боян Кожухаров обнови набор от данни "Регистър на общинските предприятия" в 19:07 на 20.11.2020 г.

Боян Кожухаров обнови набор от данни "Регистър на общинските предприятия" в 19:07 на 20.11.2020 г.