Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-04-09" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 11:41 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 11:41 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-04-09" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 11:41 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-04-08" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 11:41 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 11:41 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-04-08" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 11:40 на 11.04.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-04-05" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 11:40 на 11.04.2019 г.