Nadezhda Kasabova обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 14:22 на 14.06.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-06-13" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 14:22 на 14.06.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-06-13" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 14:22 на 14.06.2019 г.

Nadezhda Kasabova обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 14:21 на 14.06.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-06-12" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 14:21 на 14.06.2019 г.

Nadezhda Kasabova добави ресурс "SEBRA-2019-06-12" към набор от данни Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ в 14:21 на 14.06.2019 г.