migrate_data добави набор от данни "Списък бенефициентите в ИСУН" в 21:17 на 07.11.2018 г.