migrate_data добави набор от данни "Списък на проекти, регистрирани в ИСУН" в 10:30 на 07.11.2018 г.