Rayna Draganova обнови набор от данни "Списък на заповеди в Община Трън 2016 -2017 г." в 12:53 на 29.03.2019 г.