Боян Кожухаров обнови набор от данни "Публичен регистър за дарения" в 12:13 на 24.02.2020 г.

Боян Кожухаров обнови набор от данни "Публичен регистър за дарения" в 12:13 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова обнови набор от данни "Регистър таксита" в 08:52 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова добави ресурс "Регистър таксита" към набор от данни Регистър таксита в 08:52 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова добави набор от данни "Регистър таксита" в 08:51 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова обнови набор от данни "Регистър на ДГ и ЦПЛР" в 08:48 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова добави ресурс "Регистър на ДГ и ЦПЛР" към набор от данни Регистър на ДГ и ЦПЛР в 08:48 на 24.02.2020 г.

Николина Якимова добави набор от данни "Регистър на ДГ и ЦПЛР" в 08:48 на 24.02.2020 г.