Димитър Кузманов обнови набор от данни "Областна транспортна схема" в 10:07 на 24.09.2019 г.

Димитър Кузманов обнови набор от данни "Областна транспортна схема" в 09:43 на 24.09.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на имоти с държавна собственост" в 10:21 на 14.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Областна транспортна схема" в 10:19 на 14.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на издадени разрешения за строеж" в 10:14 на 14.11.2018 г.

migrate_data добави организация "Областна администрация Смолян" в 09:44 на 09.10.2018 г.