Ivan Petrov обнови набор от данни "Регистър на разрешителни за водовземане" в 14:01 на 27.07.2020 г.