Nikolay Mihaylov обнови организация "Община Тунджа" в 15:35 на 13.03.2019 г.

migrate_data обнови набор от данни "Бюджет и счетоводство" в 14:21 на 01.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Бюджет и счетоводство" в 14:18 на 01.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Публични регистри" в 14:18 на 01.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Публични регистри" в 14:18 на 01.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Регистър на социални институти и услуги" към набор от данни Публични регистри в 14:18 на 01.11.2018 г.