Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на даренията" в 10:16 на 23.07.2019 г.

Margarita Rangelova добави ресурс "Регистър на даренията 06.2019" към набор от данни Регистър на даренията в 10:16 на 23.07.2019 г.

Margarita Rangelova добави ресурс "Регистър на даренията 06.2019" към набор от данни Регистър на даренията в 10:16 на 23.07.2019 г.