migrate_data добави набор от данни "Регистър на лицата по чл. 96, ал. 4 от ЗКН" в 19:41 на 26.11.2018 г.