migrate_data обнови набор от данни "Регистър ПУП 2017г." в 19:47 на 26.11.2018 г.