migrate_data обнови набор от данни "Регистър на военните паметници" в 19:55 на 22.03.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на военните паметници" в 19:55 на 22.03.2019 г.

migrate_data обнови набор от данни "Регистър на спортните клубове" в 15:16 на 22.03.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на спортните клубове" в 15:16 на 22.03.2019 г.