migrate_data обнови набор от данни "Регистър спортни клубове" в 18:12 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Регистър спортни клубове" към набор от данни Регистър спортни клубове в 18:12 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Регистър спортни клубове" към набор от данни Регистър спортни клубове в 18:11 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър спортни клубове" в 18:11 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА 2017 г." в 18:04 на 02.11.2018 г.