migrate_data добави набор от данни "Регистър на читалищата" в 18:01 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър сдружения на собствениците" в 18:00 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на търговските обекти" в 17:58 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър ННРВ" в 17:58 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на категоризираните обекти" в 17:57 на 02.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Регистър на недвижими културни ценности" в 17:57 на 02.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на недвижими културни ценности" в 17:56 на 02.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Регистър на бездомните кучета" в 17:56 на 02.11.2018 г.

 

Моля изчакайте