migrate_data добави набор от данни "Регистър на даренията" в 18:56 на 12.10.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на концесиите" в 18:56 на 12.10.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър по приватизация" в 18:56 на 12.10.2018 г.